Regulamin maratonu rowerowego Baltic Bike Challenge 2023

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie  Baltic Bike Challenge

Organizatorem ultramaratonu rowerowego jest ULTRAVELO.PL, Warszawa ul.Pszczyńska 34/1 KRS 0000892801, NIP: 5242917259

Postanowienia ogólne:

Maraton ma formę rajdu turystycznego  i przeznaczony jest dla miłośników turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.

Wyścig organizowany jest w formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności.

Maraton należy przejechać po trasie wyznaczonej przez Organizatora (trasa w formacie GPX).

Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny. 

Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

Udział w wydarzeniu jest możliwy po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu, oraz jego akceptacją.

Start w maratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Zabroniony jest start na rowerach i pojazdach o napędzie elektrycznym  lub spalinowym.

 

Termin i miejsce:

III Edycja Ultramaratonu Baltic Bike Challenge odbędzie się w dniach 06.05 -10.05.2023 r

Start pod Latarnią Morską w Świnoujściu ul. Ku Morzu 5a.

Start "Boisko OSiR Warszów" ul. Białoruska 4, 72-602 Świnoujście

Meta w Krynicy Morskiej ul. Wodna 10 "Pensjonat Pod Lew"

Trasa liczy około 700 km.

Limit czasu wynosi 100 h.

 

Lokalizacji oraz godziny otwarcia Biura Wyścigu podany zostanie w późniejszym terminie.

Start odbędzie się z podziałem na grupy startowe (sekwencyjnie) 

Ostateczna wersja trasy zostanie opublikowana, tydzień przed startem maratonu.

 

Warunki Uczestnictwa:

Uczestnik musi być osobą pełnoletnią.

Wniesienie opłaty startowej.

Osobiste odebranie pakietu startowego.

Podpisanie niezbędnych dokumentów (w dzień startu): 

- regulaminu maratonu

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ultramaratonu BBC.

- oświadczenie o wzięciu udziału w maratonie na własną odpowiedzialność

 

Zasady zapisów

Zgłoszenia będzie można  dokonać przez formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie umieszczony na stronie: https://ultravelo.pl/bbc-zapisy

Liczba miejsc na Baltic Bike Challenge jest ograniczona. 

O wpisie na listę startową decyduje kolejność wpłat,

czyli pierwsze 300 wpłat zamyka listę startową.

Aktualizacja listy startowej odbywa się codziennie wieczorem pomiędzy 22:00 a 6:00.

 

Opłaty:

  - 379 zł do 31.12.2022  31.03.2023

  - 429 zł od 1.01.2023 do 14.04.2023 1.04.2023 do 30.04.2023

  - 699 zł (zamiast 758 zł) do 31.12.2022 za pakiet startowy Baltic Bike Challenge i Diabelski Bike Challenge dla jednego uczestnika.

 

Wniesienie opłaty po 01.04.2023 nie gwarantuje pełnego pakietu startowego

Opłaty należy dokonać poprzez przelew bankowy na rachunek: 

mBank: 26 1140 2004 0000 3602 8148 3028  Ekes sp. z o.o.

Na życzenie zawodnika istnieje możliwość wystawienia rachunku za opłatę startową. Rachunek będzie wystawiony wyłącznie w miesiącu zaksięgowania wpłaty. Akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie rachunku bez podpisu odbiorcy droga elektroniczną.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed dokonaniem opłaty.

 

Rezygnacja z udziału / przeniesienie pakietu

Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału bez podania przyczyn.

Informację o rezygnacji z maratonu należy przesłać drogą e-mailową na adres: baltic@ultravelo.pl

Opłat startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:

- rezygnacja od 17.10.2022 do 31.12.2022 – zwracamy 70 % opłaty startowej.

- rezygnacja po 01.01.2023 do 31.03.2023 – zwracamy 40 % opłaty startowej.

- rezygnacja po 01.04.2023 – opłata startowa nie jest zwracana.

Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.

Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od momentu przyjęcia rezygnacji.

Organizator zezwala na przepisanie pakietu startowego na inną osobę. W tym przypadku organizator pobiera opłatę administracyjna w wysokości 50 zł.

Przeniesienie pakietu startowego możliwe jest do dnia: 01.04.2023 r.

Po upływie tego terminu przepisanie nie jest możliwe

 

Wyposażenie Uczestnika zalecane przez organizatora:

- Rower sprawny technicznie.

- Sprawne oświetlenie, kask rowerowy, powerbank.

- urządzenie do nawigacji po trasie obsługujące pliki formatu gpx (lub telefon z aplikacją)

- Telefon komórkowy

- Dokumenty

 

Przebieg zawodów:

Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu  20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, pobrania trackera GPS, numeru startowego i 

Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe, pierwsza grupa startuje o godzinie 07:00.

Start odbywa się w grupach 10 osobowych w odstępach 5 minutowych.

Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie na tydzień przed startem.

NUMER STARTOWY PRZYPISYWANY JEST KAŻDEMU UCZESTNIKOWI WG. NASTĘPUJĄCEGO SCHEMATU:

GRUPA STARTOWA 1 - NUMERY 1 DO 10, GRUPA STARTOWA 2 -NUMERY 11-21 ITD.

Czas przejazdu liczony jest bez przerwy od startu do momentu wjechania zawodnika na metę

Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy ultramaratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu w którym się ją opuścił i kontynuowania jazdy zgodnie z dalszym jej przebiegiem.

Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę      przy świetle dziennym.

 

Zobowiązania zawodników

Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fairplay.

Zawodnik maratonu obowiązuje ogóle zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

Zawodnik zobowiązany jest do pokonania trasy samodzielnie.

Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady samowystarczalności.

Zakaz jazdy pod wpływem alkoholu    lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

Zawodnik który podejmie decyzji o rezygnacji z maratonu, zobowiązany jest do powiadomienia organizatorów drogą telefoniczna lub sms- ową.

Osoby które zrezygnowały zobowiązane są do zwrotu nadajnika GPS, poprzez odesłania go drogą pocztową NA PODANY PRZEZ ORGANIZATORA ADRES (w komunikacie startowym).

W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS, uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą    w wysokości 500 zł

Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie leśnych oraz przestrzegania przepisów parków krajobrazowych i narodowych w których niniejsze przepisy mają zastosowanie.

Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenie roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.

 

Świadczenia organizatora

Pakiet startowy:

- Plastron z numerem startowym i zestawem do montażu.

- "Bałtycka" czapeczka kolarska

- Specjalny "ultra" bidon. Producent bidonów zrealizował zamówienie z błędem w nadruku. Złożyliśmy reklamację. Poprawione bidony nie dotrą przed startem BBC2023, dlatego wyślemy Ci bidon po maratonie. BARDZO PRZEPRASZAMY.

- Bałtycka naklejka

- Wypożyczenie uczestnikom nadajnika GPS do śledzenia pozycji na trasie

- Trasa w formacie GPX, tydzień przed startem.

- Przepak/depozyt (15 l. worek) 

 

Na mecie powitamy was brawami, oraz:

- Medalem

- Ciepłym posiłkiem.

- Zimnym piwem.

- Skarpetkami kolarskimi

 

- Przewidziane są nagrody rzeczowe, za trzy pierwsze miejsca w kategorii damskiej i męskiej, oraz w innych kategoriach (o nich poinformujemy przed startem)

 

Organizator udostępni stronę www do śledzenia postępów naszych zawodników.

Podczas maratonu zostaną przeprowadzone klasyfikacje dodatkowe.

 

Zasady samowystarczalności:

Maraton jest imprezą o charakterze samowystarczalnym, w którym uczestnicy pokonują samodzielnie trasę rowerem, a uzupełnianie zapasów i odpoczynek możliwy jest tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury dostępnych dla każdego startującego.

Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 

Dozwolone są:

- dokonywanie zakupów jedzenia i ekwipunku w ogólnodostępnych sklepach,

 - wynajmowanie miejsc noclegowych w czasie trwania Maratonu,

 - jazda grupowa TYLKO z innymi uczestnikami Maratonu,

 - w razie awarii roweru – korzystanie z pomocy innych uczestników Maratonu, a także osób nieuczestniczących w Maratonie, w tym wezwanie serwisu lub zjechanie z trasy; o konieczności zjechania z trasy Maratonu należy poinformować Organizatora. 

Zabronione jest:

- Jazda bezpośrednio za innym  pojazdem,

- Korzystanie z auta technicznego,

- Korzystanie z własnych punktów noclegowych, żywieniowych lub aprowizacyjnych,

- Korzystanie z przepaków na trasie, oraz wszelka zorganizowana pomoc zewnętrzna.

 

Kary i protesty

Zawodnicy niestosujący się do przepisów regulaminu mogą zostać ukarani przez Organizatora karami :

- karą czasową

- dyskwalifikacją (rażące złamanie zasad fair play, regulaminu)

Postępowanie w sprawie ukarania zawodnika zostanie rozpoczęte po wniesieniu protestu przez uczestnika w terminie do 7 dni po zakończeniu maratonu.

 

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodnika na zawody i powrót z nich, jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.

Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie nieszczęśliwego wypadku lub uszczerbku na zdrowiu, nie będzie rościł żadnej pretensji wobec Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy, oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym    przez startujących.

Szczegóły maratonu zostanie podana nie później niż miesiąc przed startem.

Przed startem uczestnik podpisuje listę startową własnym imieniem nazwiskiem i aktualnym numerem telefonu.

Organizator ma prawo do odwołania maratonu lub zmiany daty maratonu      z przyczyn z przyczyn niezależnych takich jak kataklizmy, strajki, zamieszki, ograniczenia wprowadzone przez władze państwowe itp. 

W razie odwołania lub zmian daty maratonu uczestnik ma prawo do zwrotu pieniędzy lub przepisania pakietu startowego na następną edycję.

Covid -19

Ze względu na zagrożenie Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych regulacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, zgodnych z obowiązującym stanem prawnym, rekomendacjami rządu RP oraz organizacji międzynarodowych. Regulacji na temat zmian będą publikowanie na stronie i mediach społecznościowych

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, limitu uczestników lub odwołania poszczególnych edycji ze względu na sytuację epidemiczną. 

 

Ochrona Wizerunku i danych osobowych:

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika   w materiałach dot. Zawodów,                                      tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów. Warunkiem uczestnictwa    w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych    z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679          z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Spółka Ekes sp z o.o.  z siedzibą pod adresem Pszczyńska 34/2, 03-690 Warszawa, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany                              podczas rejestracji nr telefonu.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.

Uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późniejszymi zmianami) na organizatora.

Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację przez Ekes sp z o.o. zdjęć             i materiałów filmowych wysyłanych do mediów społecznościowych Stowarzyszenia      (FB, Instagram itp.) w ramach relacji z wyścigu i konkursów.

 Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów. Dotyczy to podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu, firmy obsługujące płatności elektroniczne, firmy świadczące usługi śledzenia GPS. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

 

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU 

Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie 

 zasady

 © ultravelo 2022